www.masbk.se
Mönsterås Båtklubb

Mönsterås Båtklubbs Miljöplan

Miljöansvarig Joakim Nyquist

Aktiviteter

Arbetsdagar 2024 är 20/4 och 11/5 kl. 09.00 - 12.00.

Välkomna!

Året som gått

Som i många hushåll och verksamheter handlade början av året om att kartlägga och utföra åtgärder för att minska elförbrukning i våra anläggningar. En översyn har gjorts av servicebyggnaden i Lakhamn, där bland annat nya radiatorer har installerats. Vid lotsen har nya led-armaturer installerats. Projektering pågår också för att byta ut hamnbelysningen till led i Lakhamn. 

Gästhamnsverksamheten i Lakhamn har även i år varit uppskattad bland gästande båtar. Totalt blev det 165 gästnätter. För att locka fler besökare till kommande säsong har vår sida i app’en gästhamnsguiden uppdaterats med ny bild och förtydligad information. 

Även sjösättningsramperna vid Lotsen och i Lakhamn har genererat intäkter då de används flitigt av tillresande fisketurister.   

Från första advent kunde vi Oknöbor och förbipasserande, även i år, njuta av en vacker adventsgran på vågbrytaren i Lakhamn. Tack till Otto och hamnsektionen för ett trevligt initiativ! 

Under året har samarbetet mellan miljökontoret, kommunens båtklubbar och bryggföreningar fortgått. Projektet, som syftar till att identifiera förekomst av Tributyltenn (TBT) i bottenfärg på båtar, har under året erbjudit kommunens båtägare att kostnadsfritt mäta sina båtar. Ett nytt tillfälle för mätning är planerat till april -24. Vidare arbetar en projektgrupp i klubben, under ledning av Joakim Nyqvist, med att bygga en spolplatta för uppsamling och filtrering av tvättvatten innehållande miljögifter från bottenfärger. Plattan planeras att anläggas på båthusområdet och vara tillgänglig för klubbens alla medlemmar. Projektet ska finansieras med ett beviljat bidrag från länsstyrelsen, ett så kallat LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt). Resterande medel söks hos lokala aktörer. 

Miljöbesiktning har gjorts av miljöombudet.

Uppstart av miljöprojekt för att minska skadeeffekter av TBT.

Arbetet med byggnation av förrådsbyggnaden har av olika anledningar varit pausat under året. Ett omtag av projektet är planerat under våren.   

Båtshusområdet

En strålkastare med rörelsevakt är monterad för upplysning vid bommen i syfte att minska intresset för ”objudna gäster”.                          Mycket engagemang har lagts på projektet med spolplattan och filteranläggningen.

Vid båthuset

Sjösättning:                    
Lördag den 4 maj med lyft kl. 10.00-12.00, Ramp kl. 12.00-14.00. Båthuset.
Lördag den 18 maj med lyft kl. 10.00-12.00, ramp kl. 12.00-14.00. Båthuset. 

Torrsättning:  
Lördag den 21 sep. med lyft kl. 10.00-12.00, ramp kl. 12.00-14.00. Båthuset.
Lördag den 5 okt. med lyft kl. 10.00-12.00, ramp kl. 12.00-14.00. Båthuset.

Ni som skall lyfta anmäler er till 
Johnny Fager senast veckan innan lyftdagen. Tel. 070 - 327 24 76 

Nyttjande av ramp eller kaj för sjö- och torrsättning kostar 75: - /gång för medlem. Icke medlem 150:-/gång.

(För medlemmar som har båtuppställningsplats på båthusområdet ingår avgiften i årshyran)


Styrelsemöte:
22 maj  kl. 18.00     Klubbstugan

Styrelsemöte: 
11 sept. kl. 18:00     Klubbstugan

Klubbmöte:
11 sept kl. 19:00     Klubbstugan

Styrelsemöte:
4 dec.  kl. 18.00     Klubbstugan

Styrelsemöte:
2025      5 feb.  kl. 18.00     Klubbstugan

Årsmöte:
2025      5 mars.  kl. 19.00     Klubbstugan 

Styrelsemöte:
2025      19 mars.  kl. 18.00     Klubbstugan

MBK: Hamnsektionen

Löpande underhåll av bryggor och kajer har utförts.

 Under vintern har ett antal bommar rostat av vid flytkroppen. Detta innebär att en inventering av samtliga bommars status behöver göras under våren.

En uppdatering av Wifi-systemet i Lakhamn har utförts för att öka servicen för våra gästande båtar.

Kontakt

E-post              mbk@masbk.se
Adress             Box 19, 383 21 Mönsterås

Legalt

Copyright © Mönsterås Båtklubb.
Alla Rättigheter Reserverade.