www.masbk.se
Mönsterås Båtklubb

Kontaktuppgifter

STYRELSEN                
Ordf.                           Johnny Fager                                            070 – 327 24 76
V.ordf.                        Mikael Sjögren                                         073 – 333 66 33
Sekr.                           Henrik Stark                                             070 – 589 11 81
Kassör                        Mattias Netz                                             073 – 671 46 15
Vise kassör.               Ingemar Alexandersson                         076 – 130 19 99
Styrelseled.               Christer Larsson                                      070 – 670 94 65
Styrelseled.               Patrik Lund                                               070 – 699 87 21
Styrelseled.               Weine Rotviker                                         073 – 992 77 70

 

FÖRTR.VALDA          
Suppl.                         Herman Medhammar                            073 – 732 23 35
Suppl.                         Mikael Petersson                                     070 – 270 68 89
Revisor                       Peter Ljung                                               070 – 518 21 14
Revisor suppl.           Ingrid Jakobsson                                      070 – 537 50 15
Registeransv.            Weine Rotviker                                         073 – 992 77 70
Valberedning            Ingemar Alexandersson                         076 – 130 19 99
Valberedning            Sten Forsberg                                           070 – 558 73 73
Valberedning            Mattias Netz                                             073 – 671 46 15

 

UNDERH.SEK.           
Brandbesikt.             Magnus Klase                                          076 - 783 80 53
Byggansv.                  Lennart Stark                                          070 – 649 60 60
Elektr. Besikt.            Per Wallén                                               076 – 832 96 33
Miljöomb.                  Joakim Nyquist                                        076 – 147 67 34
Tillsynsman               Kurt Medhammar                                  070 – 694 40 17

 

BÅTHUSSEK.             
Varvschef                  Christer Larsson                                     070 – 670 94 65
Båthus A                    Thomas Stålberg                                    072 – 577 09 46
Båthus B                    Allan Jacobsson                                      070 – 249 84 98
Båthus C                    Henrik Stark                                            070 – 589 11 81
Ytterområde             Herman Medhammar                           073 – 732 23 35

 

HAMNSEK.                
Sammankallande      Patrik Lund                                            070 – 699 87 21
Hamnfogde Lots.      Herman Medhammar                          073 – 732 23 35
Hamnfogde Lakh.     Mikael Petersson                                  070 – 270 68 89
Övriga                         Ingemar Alexandersson                      076 – 130 19 99
Övriga                         Kurt Medhammar                                070 – 694 40 17
Övriga                         Jan Johansson                                       070 – 087 18 64
Övriga                         Kent Fager                                             070 – 669 97 51
Gästhamnsansvarig Otto Fransson                                       070 – 301 82 85

 

STUGSEK.                   
Sammankallande      Weine Rotviker                                     073 – 992 77 70
Övriga                         Johan Anell                                            070 – 653 90 11
Övriga                         Sten Forsberg                                       070 – 558 73 73
Övriga                         Lars Berg                                               070 – 595 23 60


STUGVÄRDAR
Weine & Marie Rotviker                                                          073 – 992 77 70

 

KONTAKTMAN FÖRSÄKRINGAR
Patrik Lund                                                                               070 – 699 87 21

 

FESTKOMMITÉ
Lars & Yvonne Berg                                                                070 – 595 23 60
Ingemar Alexandersson                                                        076 – 130 19 99

 

HEMSIDAN               
Staffan Johansson                                                                  070 – 564 80 49

Kontaktformulär

Datum Namn E-post Meddelande Skicka

Kontakt

E-post              mbk@masbk.se
Adress             Box 19, 383 21 Mönsterås

Legalt

Copyright © Mönsterås Båtklubb.
Alla Rättigheter Reserverade.