www.masbk.se
Mönsterås Båtklubb

Vår
Gästhamn
Lakhamn

Lakhamn

Gästhamn 

Namn: Mönsterås Lakhamn
Typ: Gästhamn
Land: Sverige
Område: Södra Ostkusten & Öland
Latitud: N 56º 58 9.0967
Longitud: E 16º 26 44.2751
Beskrivande text: Välordnad gästhamn i Mönsterås Båtklubbs hamn på södra sidan av Mönsteråsviken, intill Oknö camping. Öppet 1/6-31/8. Insegling i enslinje med fyrar.Här kan man spela både tennis, bangolf. Uthyrning av tramp- och roddbåtar. Grillplats. Här kan man vandra runt den underbara ön Oknö. 


Latitud i decimalform: 56.96919
Longitud i decimalform: 16.44563

Sjökortsnr: 711 SW, NW
Gästplatser: 18 (20) samt 10 reservplatser vid klubbryggan.
Hamndjup: 1,5-2,3 m
Förtöjning: boj, bom
Hamnavgift: 200 kr/dygn inkl. el o dusch
Hamnvärd: Otto Fransson
Telefon: 070 – 301 82 85
E-post: mbk@masbk.se
Webbsida: www.masbk.se 

Hamnvärdar 2022

Nu har vi även swich
Nr: 123 625 41 63
Gäller endast gästhamnsavgift.

Guest harbor

Name: Mönsterås Lakhamn 

Type: Guest harbor
Country: Sweden
Area: South East Coast & Oland
Latitude: N 56 º 58 9.0967
Longitude: E 16 º 26 44.2751
Description: Orderly marina in Mönsterås boat club harbor on the south side of Mönsterås Bay, next Oknö camping. Open 1/6-31/8. Entering leading line with lighthouses. Here you can play tennis and minigolf. Barbecue area. Here you can hike around the wonderful island Oknö.

Latitude in decimal: 56.96919
Longitude in decimal: 16.44563

Charts no: 711 SW, NW
Moorings: 18 (20) and 10 spare places at club jetty
Depth: 1.5-2.3 m
Mooring: buoy, boom
Port fee: 200 SEK / night incl. el o shower
Port host: Otto Fransson
Telephone: 070 – 301 82 85
E-mail: mbk@masbk.se
Web: www.masbk.se

Kontakt

E-post              mbk@masbk.se
Adress             Box 19, 383 21 Mönsterås

Legalt

Copyright © Mönsterås Båtklubb.
Alla Rättigheter Reserverade.